Izrada instalacije gibljivim cijevima
na objektima novogradnje

 

 

 

 

 

 

Izrada instalacije gibljivim cijevima
na objektima u adaptaciji

 

 

 

 

Nadžbukna instalacija u
plastičnim kanalicama

 

 

 

 

Gromobranska
instalacija

 

 

 

 

Termostat i instalacija za
električno podno grijanje

 

 

Rasvjetna
tijela

 

 

 

 

 

 

Domino ploča za brojilo i novi plastični
razvodni ormar sa automatskim osiguračima

 

 

 

 

Glavni razvodni ormar
sa automatskim osiguračima

 

 

 

 

Glavni razvodni
ormar kotlovnice

 

 

 

 

Prekidači
i utičnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podne
utičnice