• Izrada elektroinstalacije jake struje
  • Izrada elektroinstalacije slabe struje
  • Održavanje elektroinstalacija
  • Izrada gromobranske instalacije
  • Montaža i popravak rasvjetnih tijela
  • Preuređenje razvodnih ploča i ormara sa osiguračima
  • Izrada instalacije električnog podnog grijanja
  • Hitne intervencije - samo za dugogodišnje korisnike ili sa ugovorom